CLOD

Comunicació Llengua Oral i Diversitat

CLOD (Comunicació, Llengua Oral i Diversitat)

El grup de recerca CLOD (Comunicació, Llengua Oral i Diversitat) està adscrit al Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Des de l’inici de la seva activitat, l’any 2010, està dirigit per la Dra. Marta Gràcia.

El focus principal del treball del CLOD és l’estudi dels processos d'interacció comunicativa i lingüística en context familiar i escolar tenint en compte la diversitat. En els projectes desenvolupats fins ara ens ha interessat fonamentalment analitzar la metodologia i les estratègies que utilitzen els mestres per crear situacions comunicatives a l'aula adequades per tal de promoure la competència lingüística del seu alumnat. També hem dut a terme projectes d’intervenció i assessorament en context escolar per tal de millorar les estratègies i la metodologia utilitzada. L’instrument EVALOE per tal de valorar de manera sistemàtica les sessions de classe i engegar processos de reflexió es un dels principals resultats dels projectes desenvolupats.