CLOD

Comunicació Llengua Oral i Diversitat

CLOD (Comunicació Llenguatge Oral i diversitat) és un grup de recerca format per investigadores i estudiants de doctorat del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona i per altres investigadoras de diverses universitats espanyoles i estrangeres, així com professionals (docents, psicopedagogs, logopedes…) de centres educatius i centres d’assessorament psicopedagògic.—————————————————————


CLOD (Comunicación Lenguaje Oral y diversidad) es un grupo de investigación formado por investigadoras y estudiantes de doctorado del Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona y por otras investigadoras de diversas universidades españolas y extranjeras, así como profesionales (docentes, psicopedagogos, logopedas ...) de centros educativos y centros de asesoramiento psicopedagógico.